ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ

(ΘΕΡΜΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ)
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN2458 / DIN2444

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΧΟΣ
In mm (mm)
1/2’’ 21.3 2.00
3/4’’ 26.9 2.00
1’’ 33.7 2.00
1 1/4’’ 42.4 2.00
1 1/2’’ 48.3 2.00
2’’ 60.3 2.00
2 1/2’’ 76.1 2.00
2 1/2’’ 76.1 2.50
2 1/2’’ 76.1 3.60
3’’ 88.9 2.20
4’’ 114.3 3.00

ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ (Ε.Τ.)

ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ (Ε.Τ.)

ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ (Ε.Τ.)

Extra Light - ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΧΟΣ
In mm (mm)
1/2’’ 21.3 1.80
3/4’’ 26.9 2.00
1’’ 33.7 2.20
1 1/4’’ 42.4 2.30
1 1/2’’ 48.3 2.40
2’’ 60.3 2.50
2 1/2’’ 76.1 2.70
3’’ 88.9 2.90
4’’ 114.3 3.10

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN2458 / DIN2444

ΕΙΔΟΣ 1.35mm 2mm 2.5mm 3mm
1/2’’ (21.3) 0.655 0.967 1.177 1.375
3/4’’ (26.9) 0.935 1.247 1.527 1.795
1’’ (33.7) 1.091 1.588 1.953 2.306
1 1/4’’ (42.4) 1.367 2.023 2.498 2.960
1 1/2’’ (48.3) 1.569 2.319 2.867 3.403
2’’ (60.3) 2.000 2.920 3.618 4.303
2 1/2’’ (76.1) 3.711 4.607 5.491
3’’ (88.9) 4.352 5.409 6.453
3 1/2’’ (101.6) 4.998 6.204 7.407
4’’ (114.3) 5.624 6.999 8.361