ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συγκολλητά Πλέγματα Περιφραξης

Συγκολλητά Πλέγματα - Κουνελοσύρματα

Συγκολλητά Πλέγματα σε Φύλλα

Σωλήνες Κατασκευών

Σύρματα Μαύρα Μαλακά Σκληρά

Λαμαρινες Αυλακωτές

Σαραζανετι

Μπετοβεργες

Δομικά Πλέγματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.