ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ

Διαμορφωμένο έλασμα κυματοειδούς μορφής το οποίο παράγεται από χάλυβα γαλβανισμένο αλουζίν ή προ-βαμμένο σε διάφορα χρώματα.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: ΦΥΛΛΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔOYΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΩΝ
ΤΥΠΟΣ / mm 0.30 mm 0.35 mm 0.40 mm 0.50 mm
ΦΥΛΛΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.20 kg/m 2.515 kg/m 2.875 kg/m 3.595 kg/m
ΦΥΛΛΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΛΟΥΖΙΝ 2.15 kg/m 2.40 kg/m 2.88 kg/m
ΦΥΛΛΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟ 3.00 kg/m 3.60 kg/m

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

Διαμορφωμένο έλασμα τραπεζοειδούς μορφής το οποίο παράγεται από χάλυβα γαλβανισμένο αλουζίν η προ-βαμμένο σε διάφορα χρώματα.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: ΦΥΛΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΩΝ
ΤΥΠΟΣ / mm 0.30 mm 0.35 mm 0.40 mm 0.50 mm
ΦΥΛΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.45 kg/m 4.25 kg/m
ΦΥΛΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΛΟΥΖΙΝ 3.35 kg/m
ΦΥΛΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟ 3.60 kg/m 4.35 kg/m

ROOFTILE

ROOFTILE

Είναι η πιο αναπτυγμένη και τελειοποιημένη μορφή μεταλλικής στέγης σε μορφή κεραμίδι τύπου γαλλικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ (ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
ROOFTILE
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΩΝ
ΤΥΠΟΣ / mm 0.30 mm 0.35 mm 0.40 mm 0.50 mm
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 2.950 kg/m 3.90 kg/m
Πάτημα Κεραμιδιού Μήκος Φύλλου mm
1 415
2 745
3 1075
4 1405
5 1735
6 2070
7 2395
8 2730
9 3060
10 3390
11 3720
12 4050
13 4380
14 4710
15 5040
16 5370
17 5700
18 6030